2020/21. évad
TECHNIKAI SUPPORT:  Hibajelentés Kérdés/Észrevétel Kérés Egyéb bejelentés

Aktualitások, hírek

2021-06-23
Tisztelt Sportszervezetek!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az összes, futó sportfejlesztési program tekintetében az elszámolások beadási határideje egységesen 2021.07.30. napja, mely kérelemre, egyszeri alkalommal meghosszabbítható 15 nappal (2021.08.14). A határidőhosszabbítást az elektronikus kérelmi rendszeren keresztül kell megkérniük! Emailben, postai úton érkező kérelmeket nem áll módunkban befogadni.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Sportszervezeteket, hogy végelszámolás benyújtása esetében a kiállított támogatási igazolásoknak a valóságot tükröző állapotot kell mutatniuk. Amennyiben egy támogatási igazolás nem teljesült, vagy csak részben, akkor kérjük, minél hamarabb nyújtsák be az ezirányú kérelmeiket a Támogatáskezelési Osztály részére. Vegyék figyelembe, hogy a jogszabály szerint a Támogatáskezelési Osztály munkatársainak 8 napjuk van a támogatási igazolások kiadására!

Az elszámolás beadási határidő jogvesztő határidő!

Támogatásellenőrzési Osztály
2021-06-21
Tisztelt Sportszervezetek!

A működési típusú jogcímekhez kapcsolódó új támogatási igazolási kérelmek esetében, ahol a LEHÍVÁS ARÁNYA NEM ÉRI EL AZ 50%-ot, kérjük emailben mindenképpen jelezzék ügyintézőjüknek vagy az adotamogatas@mlsz.hu címen a beküldésre irányuló igényüket. Ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó támogatási igazolási kérelmek továbbra sem küldhetőek be. Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda

Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2021-06-10
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSOK BENYÚJTÁSA ÉS KIÁLLÍTÁSA JELENLEG SZÜNETEL a sportági keretösszegek felülvizsgálata miatt. A működési típusú támogatási igazolások egyedi elbírálás alapján kerülnek kiadásra. Az egyedi elbírálás esetén az új programok elsőbbséget élveznek, továbbá azok a sportszervezetek kaphatnak támogatási igazolást, ahol a lehívási arány nem éri el az 50 %-ot. A kiadható kérelmekről hetente egyszer dönt az MLSZ.
Kérjük szíves türelmüket, a további fejleményekről tájékoztatni fogjuk Önöket.

Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2021-05-25
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a sportfejlesztési programok MÓDOSÍTÁSI KÉRELMEINEK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE – május 31. helyett – EGYSÉGESEN JÚNIUS 30. az idei évben is.

Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2021-04-23
Tisztelt Sportszervezetek!

Az EKR rendszerben a 2020/21 évadban lehetőség nyílt a Covid járvány elleni védekezéssel kapcsolatos költségek igénylésére.

A már jóváhagyott sportfejlesztési programok esetében módosítási kérelem benyújtásával lehet Covid jogcímre támogatást igényelni.

A módosítás szerkesztésével kapcsolatos tudnivalók röviden.

A Covid jogcím támogatási intenzitása: 100%.

Két módosítási lehetőségből lehet választani:

a. átcsoportosítás másik jogcímről COVID jogcímre,

b. támogatás értékének növelése kizárólag COVID jogcímen.

a) Amennyiben az átcsoportosítást választja, a másik jogcím(ek)ről átcsoportosított összeget tudják a Covid jogcímre rögzíteni! Ebben az esetben az csökkentéssel érintett jogcím(ek)hez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat bankkártyával (VISA vagy MasterCard) szükséges kifizetni.

b) A másik lehetőség a Covid jogcím támogatásának növelése. Ennél a módosításnál fontos tudni, hogy ez is beleszámít a jogszabályok által megengedett egyszeri támogatási érték növeléses módosítási lehetőségbe, tehát aki ezt a lehetőséget itt felhasználja, az később nem tud más jogcímen olyan módosítási kérelmet benyújtani, amelyben a támogatási értéket növeli.

A Covid jogcímmel kapcsolatos módosítást nem lehet összevonni egyéb jogcímek módosításával (!), tehát ebben a módosításban csak a Covid jogcímmel kapcsolatos változtatások szerepelhetnek, az egyéb jogcímek közötti módosítást nem engedi a rendszer!

Az elkezdett, még szerkesztés alatt lévő (azaz a még be nem küldött) módosítási kérelmet szükség esetén vissza lehet vonni és ki lehet választani a másik típusú COVID módosítási kérelmet.

Tisztelettel: MLSZ TAO Pályázati Iroda
2021-04-21
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/21-es kérelmi felületen lehetőség van – más jogcímről – COVID jogcímre történő átcsoportosításra, illetve az átcsoportosított összegnél magasabb támogatási érték igénylésére a megalapozottság és arányosság mértékéig! Ezen módosítás keretében kizárólag COVID jogcímre lehetséges támogatási összeget átcsoportosítani, azaz további jogcímeken történő változtatásra nincs lehetőség!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Értékelési Elvek alapján a COVID jogcímről a későbbiekben támogatást más jogcímre átcsoportosítani nem lehet.

Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2021-03-19
Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a bérleti díj fizetési mentességről szóló 52/2021 (II.9) korm rendelet alapján a futó programokban utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím sportlétesítmény bérleti díj aljogcímén csak a kormányrendeletben nem meghatározott tulajdonosi kört érintő helyiség bérleti díjak számolhatók el TAO támogatás terhére.

TAO Ellenőrzési Osztály
2021-03-16
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a továbbiakban a 2021/22 és 2017/18 közötti évadok sportfejlesztési programjaihoz kapcsolódó igazgatási díjak (módosítás, hosszabbítás, tig, stb.) befizetésére kizárólag a sportszervezet nevére szóló VISA vagy Mastercard típusú bankkártyával lesz lehetőség.
Kérjük, igényeljék meg bankkártyájukat a pénzintézetüknél, amennyiben erre még nem került sor.


Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2021-02-19
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megnyílt a 2021/22-es TAO kérelmi felület az alábbi linken: https://mlsztao2021.flexinform.hu

A KÉRELMEK JOGVESZTŐ BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE 2021. FEBRUÁR 28. (VASÁRNAP) 23:59:59.

Fentiekre tekintettel a Pályázati Iroda február 20. és 28. között minden nap tart ügyeletet 09 és 15 óra között.

Javasoljuk, hogy a számos megkeresésre tekintettel kérdéseiket elsősorban pályázati ügyintézőjüknek emailben tegyék fel vagy a központi elérhetőségeken (adotamogatas@mlsz.hu és 06 30 901 7747) küldjék el a TAO Értékelési Elvek átolvasását követően.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a cégkaput érintő és aláírókulcs igénylésével kapcsolatos kérdésekben a Pályázati Iroda nem tud eljárni.

Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2021-02-17
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, a 2021. február 09. napján elfogadott új TAO Értékelési Alapelvek 5.2.pontja alapján a 2021/22-es pályázat benyújtására kizárólag az igazgatási és szolgáltatási díj megfizetését követően kerülhet sor. A fizetés az EKR rendszeren keresztül történik, kizárólag bankkártya használatával .

Az a sportszervezet, amely az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizeti meg a sportfejlesztési program benyújtása előtt, sportfejlesztési program benyújtására nem jogosult, hiánypótlás keretében a díjfizetés nem pótolható.

Kérjük, hogy a bankkártya használatáról gondoskodni szíveskedjenek!
Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2021-02-12
Tisztelt Sportszervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021/22-es támogatási időszakra vonatkozó TAO Értékelési Alapelvek az alábbi linken elérhető: https://tao-palyazatok.mlsz.hu/ (TAO Pályázatok menüpont, TAO Pályázatok 2021/22 almenü). Felhívjuk figyelmüket, hogy a sportfejlesztési programok benyújtásának JOGVESZTŐ HATÁRIDEJE 2021. február 28. (vasárnap)! A kérelmi felület megnyitásáról hamarosan tájékoztatni fogjuk Önöket. Tisztelettel: Pályázati Iroda
2021-01-07
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 03. napjától a jogszabályi változtatások következtében lehetőség nyílt a koronavírus járvánnyal kapcsolatos költségek TAO támogatási rendszerben történő elszámolására.

Az MLSZ ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatója a következő linkre kattintva érhető el: Covid tájékoztató

Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2020-12-23
Tisztelt Sportszervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MŰKÖDÉSI TÍPUSÚ JOGCÍMEK ESETÉBEN (személyi jellegű ráfordítások, utánpótlás-nevelés, üzemeltetés, képzés, tárgyi nem ingatlan) A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSOK BENYÚJTÁSA ÉS KIÁLLÍTÁSA JELENLEG SZÜNETEL a sportági keretösszegek felülvizsgálata miatt. Kérjük szíves türelmüket, a további fejleményekről tájékoztatni fogjuk Önöket. Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2020-12-11
Felhívjuk a tisztelt Sportszervezetek figyelmét ISMÉTELTEN arra, hogy az elszámolásokat nem elegendő véglegesíteni záróelszámolás esetében, a hosszabbítási kérelem beadása után be is kell adni az elszámolás felületén a "Beküldés elfogadásra" gombra kattintva, mert csak ekkor válik ténylegesen beküldötté!

A véglegesített elszámolások beadására 2020.12.12-e után nem lesz lehetőség!

TAO Ellenőrzési Osztály
2020-07-07
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk a sportszervezeteket, hogy a támogatások felhasználásáról szóló elszámolások dokumentumainak Elektronikus Kérelmi Rendszerben történő rögzítésére a felület megnyitásával a sportszervezeteknek lehetőségük van.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás elszámolási felülete jelenleg még fejlesztés alatt van, ezért elszámolás benyújtásra a felület átadását követően a lesz lehetőség, melyről külön közleményben adunk a későbbiekben tájékoztatást.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2019/20 évad, valamint a korábbi évadok hosszabbított elszámolások benyújtásának legkésőbbi határidejét az MLSZ a 116/2020 (IV. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján legkésőbb 2020.december 12-ig hivatalból meghosszabbítja. Az elszámolás benyújtását követően annak újranyitása, szerkesztése a későbbiekben nem lehetséges. A 2019/20 évad hosszabbítási kérelmek beadása automatikusan meghosszabbodik az elszámolási határidő kitolásával egyidejűleg.

A 140/2020 (IV.21.) Korm. rendelet 2§ (1) bekezdése értelmében a programidőszak végén még pénzügyileg nem teljesült támogatási igazolások tekintetében a NAV utalási határideje 2020. szeptember 30. 15 nap. Ezáltal a jelenlegi elszámolási időszakban a programidőszak végén még pénzügyileg nem teljesült támogatási igazolások tekintetében várhatóan a pénzügyi teljesítés megtörténik a meghosszabbított elszámolási időszak alatt, vagyis az elszámolásig a felmerült költségeket pénzügyileg rendezni tudják a sportszervezetek. Felhívjuk figyelmüket, hogy programhosszabbításra csak abban az esetben lesz lehetőségük, amennyiben rendelkeznek támogatási igazolással le nem fedett támogatási összeggel, valamint, ha a NAV ténylegesen nem utalta át az elszámolás beadásáig a kiállított támogatási igazolásban szereplő összeget, továbbá, ha lehívott, de el nem költött támogatási összeggel rendelkeznek.

TAO Ellenőrzési Osztály
2020-05-29
Tisztelt Sportszervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adóhatóság weboldalán közzétett felhívás alapján (http://80.249.172.52/nav/esmenyek/2020_06_02_0531.html?honap=2020_5&esemeny=2020-06-02) a 31-i adózási határidő a következő munkanapra, azaz június 02. (kedd) napjára tolódik. A kedd éjfélig beérkező igazolási kérelmeket a benyújtás sorrendjében bíráljuk el, ügyeletet a hosszú hétvégén a központi telefonszámon (06 30 901 7747) és a központi email (adotamogatas@mlsz.hu) címen tartunk 09:00 és 12:00 óra között. Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2020-04-24
Tisztelt Sportszervezetek!Fokozottan felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatókat (Elektronikus ügyintézés tájékoztató), útmutatókat (Tanúsítvány nélküli ügyintézés lehetősége nem civil szervezetek részére) OLVASSÁK EL (civil szervezetek csak okmányirodában, kormányablakban tudják ezt intézni), továbbá bizonyosodjanak meg a cégkapujuk elérhetőségéről, mert addig NEM TUDNAK SEMMILYEN HATÁROZATOT FOGADNI (jóváhagyás, hiánypótlás, támogatási igazolás stb.), amíg ez nem történik meg.


Ha anno a cégkapu regisztráció során az alapértelmezettként bejelölt "Engedélyezem a leendő cégkapucím Rendelkezési Nyilvántartás rendszerébe történő bejelentését" című jelölőnégyzetet nem jelölték be és a regisztráció így került véglegesítésre, ennek megváltoztatásáig nem lehetséges a cégkapura dokumentum küldése.A cégkapu regisztráció dokumentációjának (Cégkapu dokumentáció) 1. fejezetében közzétett információk alapján a Cégkapu tárhely cím nyilvántartása gazdálkodó szervezetek esetében a Rendelkezési Nyilvántartásban kötelező. Ezt vagy a cégkapu regisztráció során az előbb ismertetett jelölőnégyzet bepipálásával és így véglegesítésével lehet megtenni, vagy utólag


 • a cégjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezetek esetében a Rendelkezési Nyilvántartásba történő ügyfélkapus belépés után a "Szervezetazonosítás" menüben az érintett szervezet adószámának első nyolc karakterének megadásával először a szervezetet kell azonosítani, majd az "Új rendelkezés" menüpontban egy új alaprendelkezést kell leadni, amelyben az "Internetes ügyintézés tiltása" mindenképp a "NEM", valamint a "Hozzájárulás az elektronikus kapcsolattartáshoz" résznél mindenképpen az "IGEN" opciót kell kiválasztani;


 • egyéb gazdálkodó szervezet esetén pedig a SZÜF Magyarország oldalon ügyfélkapus azonosítás után az oldal felső részén található keresőbe a "hivatalos elektronikus elérhetőség" kifejezésre keresve a találatként megjelenő „Hivatalos elektronikus elérhetőség bejelentése Rendelkezési nyilvántartásba” menüt kiválasztva lehet utólag bejelenteni a sportszervezet cégkapu címet.


  Cégkapu regisztrációval kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén kérjük, hívják a 1818-as telefonszámot, ahol a cégkapuval kapcsolatosan az 1.2. menüpontban kaphatnak bővebb felvilágosítást.


  Üdvözlettel,


  TAO SUPPORT
 • 2020-04-22
  Tisztelt Sportszervezetek!  Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus ügyintézési törvény alapján a TAO pályázati eljárásban is (a 2015/16-os évadtól) bevezetésre került az eljáró személy(ek) egyedileg történő azonosítása.  Kérjük, további információért olvassák el a 2020.03.27 és 2020.04.01. napján közzétett értesítéseket.

  A kapcsolódó dokumentumokat megtalálják az alábbi elérhetőségen is:

  https://tao-palyazatok.mlsz.hu/ (Letölthető dokumentumok – Egyéb TAO dokumentumok menüpont);  Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2020-04-14
  Tisztelt Sportszervezetek!

  A rendkívüli helyzet kapcsán 2020.03.18-án kiadott
  közleményünket a következőkkel egészítjük ki.  A munkahelyek védelme érdekében a személyi jellegű jogcím,
  valamint az utánpótlás nevelés-fejlesztése jogcímen belül az utánpótlás-nevelés fejlesztésére
  irányuló sportfejlesztési program megvalósításában részt vevő sportszakemberek
  személyi jellegű ráfordításának költsége, aljogcím mértéke nem csökkenthető. Ugyanezen jogcím
  és aljogcím esetén hosszabbításra csak akkor van lehetőség, ha a sportszervezet
  igazolja, hogy a veszélyhelyzet alatt sportszakembereinek létszámát és a
  munkavállalóik bérszintjét 80% alá nem csökkentette.  Az elszámolás során a munkavégzés dokumentálása elektronikus
  úton szükséges és fogadható el. Az edzőnek szükséges dokumentálnia a
  munkavégzését (pl. edzésterv összeállítása, elemzések készítése). Az edző
  szintén elektronikus úton küldjön részletes edzéstervet és edzésprogramot a
  sportolók részére. A sportoló (vagy kiskorú esetén gondviselője) pedig szintén
  elektronikus úton visszaküldött nyilatkozattal igazolja vissza az
  edző/sportszervezet felé, hogy az előírt feladatok teljesítésre kerültek.

  Tisztelettel:

  TAO Pályázati Iroda és TAO Ellenőrzési Osztály
  2020-04-01
  Tisztelt Sportszervezetek!

  A NISZ Zrt. tájékoztatása alapján a civil szervezetek jegyzékében található sportszervezetek a rendelkezési nyilvántartáson keresztül nem tudnak meghatalmazást adni a civil szervezetek jegyzékének hiányosságai miatt, ahol ezen szervezetek adatai, köztük a hivatalos képviselőé tárolva vannak.

  A civil szervezetek jegyzékében nincsenek tárolva a képviselők azon adatai, amely alapján a rendelkezési nyilvántartás el tudná végezni a rendelkezési nyilvántartásba KAÜ-vel azonosított személy összerendelését a civil szervezettel.

  Így azon civil szervezetek képviselői, melyek NetLock tanúsítvány kiváltása nélkül szeretnének rendszerhasználati jogosultságot adni különböző személyeknek, kormányablakban, okmányirodákban tudnak meghatalmazást adni, rendelkezést tenni "TAO űrlapbenyújtás előkészítése" ügyben. A kormányablakban rendelkezést tenni a hivatalos képviselő vagy a hivatalos képviselő által adott, két tanúval aláírt meghatalmazással rendelkező személy tud személyazonosító igazolvány segítségével. Az ügyintézés gyorsítása érdekében alapító okiratot/bírósági bejegyzést vigyenek magukkal, de alapvetően adószám bemondásával az ügyintéző tudja ellenőrizni az ügyintézést kezdeményező személy jogosultságát az adott szervezet vonatkozásában.  Üdvözlettel,


  TAO Support
  2020-03-27
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyedi azonosításra történő átállás (ld. a mai előző értesítés) miatt az egyes évadokhoz tartozó elektronikus felületek a jövő hét folyamán - időszakosan - nem lesznek elérhetőek.

  A leállás várhatóan az alábbiak szerint alakul:
  2020.03.30. (hétfő): 2020/21. évad;
  2020.03.31. (kedd): 2019/20. évad;
  2020.04.01. (szerda): 2018/19. évad;
  2020.04.02. (csütörtök): 2017/18. évad;
  2020.04.03. (péntek): 2016/17. évad;
  2020.04.06. (hétfő): 2015/16. évad.

  Megértésüket és szíves türelmüket kérjük!

  Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2020-03-27
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus ügyintézési törvény alapján a TAO pályázati eljárásban is – a jövő hét folyamán – bevezetésre kerül az eljáró személy(ek) egyedileg történő azonosítása.

  Kérjük, olvassák el az ügyfélkapus regisztrációhoz tartozó tájékoztatót és az EKR Netlock tanúsítvány nélküli használat lehetőségéről szóló útmutatót.
  Egyéb a tájékoztatóban szereplő hivatkozások:
  Cégkapu adminisztráció segédlet
  Rendelkezési nyilvántartás
  SZÜF Magyarország
  Tisztelettel:

  TAO Pályázati Iroda
  2020-03-16
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult járvány helyzetre tekintettel a TAO Ellenőrzési Osztályon a személyes ügyfélfogadás határozatlan időre szünetel. Telefonos és email-es elérhetőségünk változatlanul üzemel a szokott rendszerben.

  Tisztelettel,

  TAO Ellenőrzési Osztály
  2020-02-28
  Tisztelt Sportszervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pályázati Iroda munkatársai február utolsó hétvégéjén a 2020. március 02. (hétfő 23:59) benyújtási határidőre tekintettel az alábbiak szerint tartanak ügyeletet: szombat és vasárnap 9-től 15 óráig. Kérjük, a megkeresések nagy számára való tekintettel és a gyorsabb ügyintézés érdekében kérdéseikkel első sorban ügyintézőjüket keressék emailben vagy elektronikus leveleiket az adotamogatas@mlsz.hu email címre küldjék el. Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2020-02-26
  Tisztelt Sportszervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/21-es sportfejlesztési programok már benyújthatóak (SFP menüpont - Műveletek oszlop - Szerkesztés - Jobb felső sarok nagy zöld gomb - BEKÜLDÉS). Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2020-02-26
  Tisztelt Sportszervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/21-es sportfejlesztési programokat előre láthatólag a mai nap déltől (vagy a délutáni óráktól) lesz lehetőség beküldeni (SFP menüpont - Műveletek oszlop - Szerkesztés - Jobb felső sarok nagy zöld gomb lesz látható hamarosan). Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2020-02-26
  Tisztelt Sportszervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/21-es sportfejlesztési programok benyújtási határideje megváltozott február utolsó napjára. Mivel az a nap az idei évben szombatra esik, a KÉRELMEK JOGVESZTŐ BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE 2020. MÁRCIUS 02. (HÉTFŐ) ÉJFÉL. Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2020-02-25
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Amennyiben a csapatok számával kapcsolatos észrevételük van, az MLSZ ügyintézőit keressék az adotamogatas@mlsz.hu e-mail címen.

  Üdvözlettel,

  TAO Support
  2020-02-24
  Tisztelt Sportszervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pénteki napon emailben elküldött értesítésnek megfelelően a SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMOK BENYÚJTÁSÁRA EGYENLŐRE NINCS LEHETŐSÉG! Változás esetén tájékoztatni fogjuk Önöket! Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2020-02-24
  Tisztelt Sportszervezetek!

  A Flexinform Kft. a szoftvereivel kapcsolatos bejelentések kezelésére ügyfélszolgálati rendszert vezet be, melyhez a linkek a fejlécben kerültek elhelyezésre. A rendszerbe bejelentést tenni egy gyors regisztráció után lehet, a rendszerbe belépve tájékozódhatnak a bejelentéseik státuszáról, eredményéről. A használathoz szükséges kézikönyv az alábbi linken keresztül tölthető le: Flexinform Ügyfélszolgálati Portál kézikönyv

  Üdvözlettel,

  Flexinform Support
  2020-02-24
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Amennyiben sportfejlesztési programjukban szeretnének ingatlan jogcímekre is pályázni, az "SFP" -> "Áttekintés" menüpontban a táblázat felett található "Ingatlan kérelem létrehozása" gombra kattintva tudnak létrehozni egy olyan új felhasználói fiókot, melyben csak ingatlan jogcímre lehetséges költségeket tervezni. Egy sportszervezet csak egy ilyen ingatlanos accountot tud létrehozni.

  Az új account az eredeti felhasználónév után fűzött "_ing" utótaggal bővül, pl. ha az eredeti felhasználónév: taopalyazat volt, akkor az ezen sportszervezet ingatlanos sportfejlesztési programjának felhasználóneve: taopalyazat_ing lesz. A belépéshez szükséges jelszó az eredeti accounthoz tartozó jelszó lesz. Az elfelejtett jelszó és jelszóváltoztatás csak az adott accountra van hatással, tehát ha megváltoztatják az egyik account jelszavát, az nem változtatja meg automatikusan a másik accountét!

  Üdvözlettel,

  TAO Support